fiensv

Uutisia

TIEDOTE

 MyHEALTHWAY TUO OMAHOIDON ÄLYPUHELIMIIN

MyHealthway on kehittänyt palvelun, jonka avulla kroonista sairautta sairastava voi seurata ja hallilta sairauteensa liittyvää tietoa ja jakaa sitä hoitohenkilökunnalle älypuhelimen avulla. Vuorovaikutteinen palvelu perustuu Nokian kehittämään diabeteksen omaseurantapalveluun, jota MyHealthway on kehittänyt ja laajentanut.

 

Terveydenhuollon tulevaisuuden rakenteita koskevassa keskustelussa ollaan jokseenkin yksimielisiä siitä, että kansalaisten tulee ottaa enemmän vastuuta omasta ja läheistensä hyvinvoinnista. Tämä ei onnistu ilman uudenlaisia tietojärjestelmiä, joiden avulla kansalaiset voivat asioida vuorovaikutteisesti palvelujärjestelmän kanssa.

 

”Näiden tulevaisuuden omahoitojärjestelmien pitää olla helppokäyttöisiä ja käyttäjiään motivoivia. Ne pitää myös pystyä integroimaan terveyspalveluiden tietojärjestelmiin siten, että terveydenhuollon ammattilaiset pääsevät helposti käsiksi kansalaisten itse mittaamaan ja kirjaamaan ja tietoon. Omahoidon tietojärjestelmien pitää lisäksi pystyä mm. tekemään muistutuksia jos mittauksia puuttuu tai tavoitetasoista ollaan jäljessä , sanoo toimitusjohtaja Jarl Eklund.

 

MyHealthwayn palvelu koostuu kaikissa älypuhelinjärjestelmissä (Android ja iOS) toimivasta sovelluksesta, lääkärin ja potilaan suojatusta internetsovelluksesta, sekä näihin liittyvästä tietokannasta. Sovellus on käytettävissä älypuhelimien lisäksi myös tableteilla.

 

Palvelun avulla kroonista sairautta sairastava voi lähettää älypuhelimestaan tuloksia mittauksista ja muita sairauteen liittyviä tietoja hoitohenkilökunnan tarkasteltavaksi. Puhelimen sovellus voidaan optimoida jokaiselle potilaalle erikseen. Selkeiden grafiikoiden ja taulukoiden avulla sekä potilas että hoitohenkilökunta pystyvät hahmottamaan paremmin sairauden tilan, sekä syy- ja seuraussuhteet. Tämä mahdollistaa kattavamman, reaaliaikaisen ja henkilökohtaisen hoitosuunnitelman seurannan.

 

Myhealthwayn sovelluksen avulla voidaan uudistaa ja tehostaa palveluprosesseja ja siten saavuttaa merkittäviä kustannussäästöjä lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä.

 

”Hoitohenkilökunta pystyy reagoimaan nopeasti tarvittaviin muutoksiin hoitosuunnitelmassa ilman, että potilasta tarvitsee välttämättä kutsua vastaanotolle. Sairauden seuranta on moninkertaisesti tehokkaampaa, kun tarvittava tieto on saatavilla milloin tahansa. Reaaliaikaisen seurannan avulla voidaan reagoida nopeasti, arvioida konsultaation tarvetta ja siten keskittää resursseja tehokkaammin”, Eklund painottaa.

 

 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jarl Eklund: jarl.eklund@myhealthway.fi     Puhelin:+358 500 530151