fiensv

Vår service

MyHealthways målsättning är att skapa patienten en personlig uppföljningsservice, som kombinerar  överföring, lagring och uppföljning av data som centralt hör ihop med den kroniska sjukdomen. MyHealthway-servicen är å ena sidan flexibelt närvarande i patientens liv och vardag och ändå är den effektiv och hjälper honom i hans nya roll som sin egen sjukdoms närvårdare.

MyHealthway erbjuder vårdpersonalen ett nytt sätt att bygga upp ett vårdförhållande i växelverkan med patienten, vilket stöds av dagens databas- och smarttelefontillämpningar. Med hjälp av servicen kan vårdpersonalen i större mån följa patienten och hålla sig à jour med omständigheterna, som inverkar på patientens tillstånd.

MyHealthway erbjuder hälsovårdsorganisationerna ett effektivt system för att ansluta patienten till den kroniska sjukdomens vårduppföljning. På så sätt underlättas å ena sidan införandet av nya metoder och å andra sidan blir det lättare att svara mot framtidens nya utmaningar.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.