fiensv

Företag

Patientens roll framhävs i de omfattande utmaningar dagens hälsovård utsätts för idag.
En patient som lider av en kronisk sjukdom bör ta ett allt större ansvar för vården av sin egen sjukdom, för att den ska kunna vara effektiv trots de krympande resurserna.

Mätning, överföring, lagring och användning av diverse uppgifter utgör en viktig del av patientens vardag. Med hjälp av dessa uppgifter får han en uppfattning om orsakssambandet för sin egen sjukdom och förmår att bättre förstå sin sjukdom. För att uppnå detta mål förutsätts emellertid, att patienten och hans vårdenhet har de nödvändiga verktygen och servicen.

MyHealthway utvecklar en för behoven under denna övergångsperiod nödvändig mobil hälsovård för personer som lider av kroniska sjukdomar samt för deras stödgrupper. Servicen kombinerar smarttelefonen  och databaslagringen via den skyddade internetkontakten samt vårduppföljningen i växelverkan med patienten och vårdenheten.

Skriv en kommentar

Du måste vara inloggad för att kommentera.