fiensv

Yritys

Potilaan rooli korostuu tämän päivän terveydenhuollon mittavissa haasteissa. Kroonista sairautta sairastavan potilaan on otettava yhä suurempi vastuu oman sairautensa hoidosta, jotta se olisi tehokasta supistuvista resursseista huolimatta.

Erilaisten tietojen mittaus, siirto, tallennus ja käyttö ovat tärkeä osa potilaan arkea. Näiden tietojen kautta hän saa käsityksen omaan sairauteensa liittyvistä syy- ja seuraus-yhteyksistä ja pystyy laajentamaan ymmärrystään omasta sairaudestaan. Tämän tavoitteen saavuttaminen kuitenkin edellyttää, että potilaalla ja hänen hoitoyksiköllään on käytössään tarvittavat työkalut ja palvelut.

MyHealthway on kehittänyt tämän murrosvaiheen tarpeisiin vastaavia mobiileja terveyspalveluja kroonista sairautta sairastaville henkilöille sekä heidän tukiryhmilleen. Palvelut yhdistävät älypuhelimet ja suojatun internetyhteyden yli tapahtuvan tietokantatallennuksen sekä vuorovaikutteisen hoitoseurannan.

MyHealthway palvelua on pilotoitu diabeteksen hoidossa. Palvelu sai erityiskiitosta hyvästä käytettävyydestä, sekä yksinkertaisesta ja toimivasta palvelukokonaisuudesta

Post a Comment

You must be logged in to post a comment.